Chính sách xử lý khiếu nại

Tiếp nhận mọi ý kiến khiếu nại của khách hàng đối với công ty của chúng tôi

– Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được bảo hành quý khách có thể liên hệ trực tiếp với hotline: 1800.64.68.56 để được tư vấn hỗ trợ về việc bảo hành ( nếu có )
– Nếu công ty làm sai hay lỗi sản phẩm do quý khách yêu cầu chúng tôi có thể đền bù tiền hoặc làm lại sản phẩm với số lượng tương ứng với số hàng lỗi trả cho quý khách

– Khách hàng còn có thể khiếu nại nhân viên nếu như có thái độ không chuyên nghiệp, vô lễ, hãy xúc phạm đến khách hàng.
– Thời gian quý khách khiếu nại là 48h kể từ khi nhận hàng