Sức ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp với tổ chức và cá nhân

Nếu cơ sở vật chất là phần xác của doanh nghiệp, còn văn hóa doanh nghiệp sẽ là phần hồn của doanh nghiệp. Sức mạnh bên trong một tập thể, một tổ chức. Một doanh nghiệp được thể hiện qua văn hóa doanh nghiệp. Một công ty phát triển mạnh nhanh hay yếu, người ta nhìn vào văn hóa của một doanh nghiệp để đánh giá. Như thế mới thấy được sức ảnh hưởng quan trọng của văn hóa doanh nghiệp với tổ chức và cá nhân. 

Sức ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp với tổ chức và cá nhân

Sức ảnh hưởng quan trọng của văn hóa doanh nghiệp phát huy khi nó giúp doanh nghiệp thích ứng. Và điều tiết với những thay đổi trong môi trường bên ngoài. Sức ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp không chỉ đối với tổ chức. Mà còn ảnh hưởng đến cá nhân.

Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu về định nghĩa văn hóa doanh nghiệp là gì.

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Nó chi phối hành vi của mỗi nhân viên trong một doanh nghiệp. Tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là nét đặc sắc của mỗi doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp định hướng các nhân viên đến một nền tảng chung như giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh chung
Văn hóa doanh nghiệp định hướng các nhân viên đến một nền tảng chung như giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh chung

Văn hóa doanh nghiệp đề cập đến những niềm tin và nguyên tắc của một tổ chức doanh nghiệp cụ thể. Văn hóa doanh nghiệp hay còn là chuẩn mực cho toàn bộ hành vi, cách ứng xử ở nơi làm việc. 

Văn hóa doanh nghiệp là cái nôi di truyền, bảo tồn bản sắc của doanh nghiệp qua nhiều thế hệ. Vì thế văn hóa doanh nghiệp cũng là một trong các yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp bao gồm cả giá trị cốt lõi, các quy tắc. Hoặc các phong cách làm việc, quản lý và thái độ của mọi thành viên thuộc doanh nghiệp.

Sức ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với cá nhân

Văn hóa doanh nghiệp sẽ tăng sự tương tác của tất cả các nhân viên của nhiều phòng ban tại nơi làm việc. Từ đó, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp giữa các đồng nghiệp với nhau. Đồng thời có mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tổ chức. 

Văn hóa doanh nghiệp định hướng các nhân viên đến một nền tảng chung về giá trị cốt lõi. Hoặc định hướng tầm nhìn, sứ mệnh chung. Qua đó tạo động lực làm việc cho nhân viên hướng mục tiêu về doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp gắn kết những nhân viên. Việc gắn kết những nhân viên có thể xuất phát từ đồng hương, hoàn cảnh gia đình, thái độ làm việc, mục tiêu nghề nghiệp,… Văn hóa doanh nghiệp mang lại cho nhân viên cảm giác thống nhất tại nơi làm việc. Giúp nội bộ đoàn kết thống nhất cùng nhau.

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh giữa các nhân viên. Không một thành viên nào bị áp lực công việc là gánh nặng và bị bắt buộc theo văn hóa. Các nhân viên phải được đối xử bình đẳng và không cảm thấy bị bỏ rơi tại nơi làm việc. Điều cần thiết là nhân viên được hỗ trợ từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Hơn nữa, là thành viên của công ty, họ phải điều chỉnh tốt văn hóa tổ chức để có thể hoàn thành tốt nhất có thể văn hóa làm việc.

Văn hóa doanh nghiệp tạo cho mỗi thành viên hiểu được giá trị của bản thân. Và thúc đẩy họ đóng góp cho công ty nhiều hơn. 

Sức ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với tổ chức

Văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh tại nơi làm việc. Nhân viên cố gắng để hoàn thành tốt hơn đồng nghiệp. Và nhận được sự công nhận và đánh giá cao của cấp trên. Tuy nhiên, không vì thế mà giữa các nhân viên mâu thuẫn, mất đoàn kết. 

Một nền văn hóa lành mạnh khuyến khích nhân viên luôn có động lực. Làm tăng sự gắn bó và trung thành với cấp trên cũng như với doanh nghiệp.

Hơn nữa, văn hóa doanh nghiệp còn là nguồn lực của doanh nghiệp. Một văn hóa làm việc lành mạnh sẽ thu hút được nhiều nhân tài. Và những đóng góp của họ đối với doanh nghiệp sẽ có giá trị. 

Điều quan trọng hơn, văn hóa doanh nghiệp sẽ hình thành bản sắc. Nhận dạng riêng cho một tổ chức, phân biệt tổ chức này với tổ chức khác. Mặt khác, văn hóa doanh nghiệp cũng là công cụ triển khai chiến lược kinh doanh của một tổ chức. Một văn hóa toàn diện sẽ tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khác biết đến tổ chức. Từ đó, mở rộng mối quan hệ hợp tác lâu dài và gắn bó. Đó là cơ hội để doanh nghiệp đi lên, phát triển nhanh và hoàn thiện hơn. 

Sức ảnh hưởng quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với tổ chức và cá nhân là vô cùng lớn. Một doanh nghiệp hoạt động tốt đều luôn hướng đến văn hóa doanh nghiệp của mình. Được xem là cầu nối duy trì, tạo sự ổn định bền vững của tổ chức. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Yêu cầu tư vấn    Đóng

    Chọn 1 ứng dụng để được tư vấn

    0931.390.898
    icons8-exercise-96 chat-active-icon